Wymagania i Dokumenty

Szkolenie na prawo jazdy może rozpocząć każda osoba, która spełni następujące kryteria:

– Przejdzie pozytywnie badanie lekarskie, wykluczające przeciwwskazania do kierowania pojazdem (badanie lekarskie na miejscu).

– Ma ukończone 18 lat lub 17 lat i 9 miesięcy (w przypadku braku pełnoletności wymagana zgoda rodziców lub opiekuna).

Wymagane dokumenty:

Chcąc rozpocząć kurs prawo jazdy kandydat na kierowcę musi uzyskać numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Uzyskanie tego profilu możliwe jest na podstawie złożenia wymienionych poniżej dokumentów we właściwym wydziale komunikacji w urzędzie miasta lub starostwie wg. miejsca zameldowania.

(Osoby zameldowane w dalszym rejonie Polski, mogą złożyć wniosek o PKK w Gdyni, czas oczekiwania do 3 tygodni)

– Dokument tożsamości (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

– Jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (taka jak do dowodu osobistego).

– Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na przystąpienie do szkolenia osoby, która nie ukończyła 18 lat.

– Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.